IT – driftsfaget

IT – driftsfaget

I IT – Driftsfaget vil du kunne drifte stabile, sikre og effektive IT – tjenester. Ferdigheter i brukerstøtte som benyttes til bedre effektivitet og konkurranseevne i en virksomhet. Det kan være alt fra nettverk, lagringstjenester, adgang – og innloggingsløsninger, nettverksservere og programvare.