IT – utviklerfaget

IT – utviklerfaget

I IT- utviklerfaget er det fokus på å designe, utvikle og integrere gode IT – løsninger. Faget vil lære deg koding, informasjonssikkerhet, programmeringsferdigheter og algoritme forståelse. Faget handler også om å utvikle systemer og rasjonalisere prosesser til mer effektive IT – løsninger i en virksomhet.