Mediedesignfaget

Mediedesignfaget

Som mediedesigner jobber du  innen medie – og kommunikasjonssektoren, i reklame, – design,- mediebyråer, forlag aviser, grafisk bransje/avdeling, film, og TV – bransjen. Arbeidsoppgaver kan være design og produksjons av tekst, bildeog lyd for ulike publiseringer og for ulike målgrupper. Du må bruke ulike virkemidler og teknikker, og jobbe med formspråk og visuelle virkemidler ved bruk av utstyr og programvare.