Spørsmål og svar

Finner du ikke svar på spørsmålene dine? Kontakt oss via kontaktskjemaet vårt, eventuelt ring oss på +47 333 72 190 eller send oss epost på post@yrkeskompetanse.no

For søker

Hvordan bli lærling?

For å bli lærling, kan du søke på vårt søknadsskjema – (aktiv Link til skjema). Vi kan hjelpe deg å finne læreplasser eller bedrifter som er godt egnet til dine ønsker og behov. Søknaden din vurderes av bedriften du ønsker læreplass i, det er de som velger hvem de ønsker å tilby læreplass.

Er du elev på videregående skole kan du søke via VIGO.no, med Min ID- søknadsfrist er 1. Mars.

Hva får jeg i lønn?

Medlemsbedrifter anbefales å følge gjeldende tariff for lærlinger:

Gjeldende tariff pr. 01.04.22:

  1. Læreår: 40 % av lønnssatsen for 1. året som faglært er kr. 14 405.,- per måned / kr 88,65 per time
  2. Læreår: 60 % av lønnssatsen for 1. året som faglært er  kr 21 608- per måned /  kr 132, 98 per time

Antall arbeidstimer per. måned er 162,5 timer.

Må jeg inngå lærekontrakt for å få fagbrev?

Nei, du kan ta fagbrev som praksiskandidat også, kravet er 5 års dokumentert praksis/erfaring fra det fagområdet du ønsker å ta fagbrev i, samt ha bestått tverrfaglig eksamen i faget. Når den er fullført og bestått, så kan du melde deg opp til fagprøve selv.  Vi tilbyr digitalt kurs som forberedende til tverrfaglig eksamen i salgsfaget.

Har jeg rett til stipend?

Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån i elleve måneder per år.. Du kan ikke søke før lærekontrakten din er godkjent. Er du lærekandidat eller praksisbrevkandidat, må du ha en godkjent opplæringskontrakt. Borteboerstipendet blir redusert hvis du har lærlinglønn som er over grensen. Grensen for studieåret 2022–2023 er 15 723 kroner i brutto månedslønn.

I tillegg må du oppfylle minst ett av vilkårene nedenfor:

  • Det er mer enn 40 kilometer mellom foreldrehjemmet og lærebedriften.
  • Du bruker mer enn tre timer tur-retur hver dag på å reise fra foreldrehjemmet til lærebedriften.
  • Det er særlige forhold i hjemmet som gjør at du ikke kan bo der.

SØK OM STIPEND HER

Hva er fristen for å søke om stipend?

Søknadsfrist for lærlinger er 30. juni eller innen lærekontrakten avsluttes, hvis det er før 30. juni

Jeg har innkalling til 1. gangs tjeneste, hva gjør jeg?

Du kan søke om utsettelse hvis du får innkalling til 1. gangs tjeneste. Læretiden kan fullføres før du gjennomfører 1. gangstjeneste.

Hva er fagprøven?

Fagprøven er en praktisk eksamen som gjennomføres over 3 dager i din lærebedrift. Den består av en teoretisk og praktisk del, og din gjennomføring blir  vurdert av en prøvenemnd.

Fagprøven vil vurderes til ”Meget godt bestått”, ”Bestått” eller ”Ikke bestått”.

Hva hvis jeg ikke består fagprøven?

Lærlinger som ikke består fagprøven, kan avlegge ny prøve så fort det er hensiktsmessig og praktisk mulig. Lærlinger som stryker på fagprøven, kan klage på avgjørelsen. Klagefristen er 3 mnd. Muligheten for å klage gjelder hvis lærlingen er uenig i prøvenemndas faglige vurdering, eller man mener det er utført formelle feil i avleggelsen av fagprøven.

Man kan ikke klage på resultatet -Bestått.

For bedrifter

Hva forventes det av en medlemsbedrift?

For å bli medlemsbedrift hos Yrkeskompetanse så kreves det at bedriften er godkjent. Det er Vestfold og Telemark Fylkeskommune som har ansvar for godkjenning, men Yrkeskompetanse bistår og sørger for alt av administrativ arbeid. Det kreves at bedriften har en godkjent faglig leder som skal følge opp lærlingen underveis i opplæringen.

Hvorfor bli medlemsbedrift?

Å bli godkjent medlemsbedrift og ansette en lærling som kan få fullført sin videregående opplæring med et fagprev, er en  spennende og meningsfull oppgave. I tillegg er det en naturlig metode for å øke rekrutteringen i bransjen. Vi kvalitetssikrer læretiden for både bedrift og lærling, slik at læretiden blir spennende og innholdsrik for begge parter.

Hva bistår Yrkeskompetanse med?

Vi tar ansvar for hele den administrative delen i forbindelse med å ta inn en lærling og oppfølging av lærlingen underveis i læretiden. Vi tar ansvar for at halvårige vurderingssamtaler blir gjennomført, at det er nødvendig progresjon i dokumentasjoen som lærlingen er pålagt. I tillegg tilbyr vi aktuelle kurs for lærlinger i løpet av læretiden. Vi melder opp lærlingen til Fagprøve i god tid før læretiden er gjennomført. 

Vi håndterer også konflikter, dersom dette skulle oppstå underveis. Dette løses gjennom drøftelser, tilrettelegging, eller bytte av lærling om nødvendig.