Fagbrev som praksiskandidat

Fagbrev uten å være lærling

Ønsker du å legge til rette for at noen av de ansette skal kunne ta fagbrev, så kan vi hjelpe til med dette. Opplæringslovens §3-5 gir deg rett til å gå opp til fagprøve uten å være lærling. Praksiskandidat er betegnelsen på en som har meldt seg opp til fagprøve etter denne paragrafen (også kalt «privatist»).

Hvem kan bli praksiskandidat?

For å kunne ta fagbrev som praksiskandidat, er det noen krav som må være tilfredsstilt.

  • Du må ha totalt 5 års allsidig praksis i faget. Dette må dokumenteres med attester, timelister o.l.
  • Du må ha en teoretisk eksamen i faget du skal ta læretid i, dette må dokumenteres med attesterte kopier av vitnemål og attester. Dersom du ikke tidligere har bestått den yrkesteori som kreves, må du ta eksamen i dette. For å ta fagbrev i våre fag trenger du tverrfaglig eksamen i VG3 Salgsfaget. Praksiskandidater er fritatt fra kravet om felles allmenne fag for å ta fag-/svenneprøve. Påmeldingsfrist for eksamen er 1. februar og 15. september. Eksamen gjennomføres 2 ganger per år, i juni og desember. Les mer på privatistweb.no