Fagbrev som frivillig lærling

Det er stadig flere voksne som ønsker å realisere sin fagkompetanse med å fullføre fagbrev. I noen tilfeller er dette aktuelt ved omskolering, mens andre sikrer seg formell kompetanse innen fagområde de allerede jobber innenfor.

En frivillig lærekontrakt kan tegnes av en som har mindre enn 5 års praksis i faget, og har gjennomført VG1 og VG2 på videregående skole. Yrkeskompetanse tilbyr kurs i Yrkesteori som er grunnlaget for å gjennomføre tverrfaglig eksamen VG3, som er et krav for å få fagbrev.

Vi hjelper deg gjerne med å kartlegge lengden på din læretid, sørger for oppfølging og vurdering underveis i læretiden.