Hva forventes det av en lærebedrift?

For at bedriften skal få mest mulig ut av læretiden, er det viktig med tett oppfølging fra noen av bedriftens ansatte. Derfor krever opplæringsloven at bedriften har en faglig leder og instruktør til lærlingen.

Faglig leder

Faglig leder er hovedansvarlig for opplæringen ved bedriften og er ansvarlig for:

 • Gjennomfører digitalt innføringskurs med avklaring av rolle og forventninger
 • Planlegge og tilrettelegge opplæringen, og sørge for progresjon gjennom hele læretiden.
 • Daglig veiledning og oppfølging av lærlingen.
 • Velge ut instruktører som skal hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet, og delegere ansvaret for selve opplæringen til disse hvis ønskelig.
 • I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person.

Faglig leder skal være en person som enten:

 • Har hatt fagbrev i faget i minst 2 år
 • Har høyere utdanning i det aktuelle faget
 • Har minst 5 års arbeidserfaring fra faget

Instruktøren

Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet, og er dermed en viktig rollemodell for lærlingen. Instruktøren er ansvarlig for:

 • Å  formidle hvordan arbeidet skal utføres, hvordan man skal oppføre seg ovenfor kolleger og kunder og hvordan holde det rent og ryddig.
 • Lærlingens forbedring og utvikling i bedriften.
 • Å gi lærerike arbeidsoppgaver, og for at det føres faglige samtaler underveis og i etterkant av arbeidet.

Det er ingen formelle krav til den som skal være instruktør. Det viktigste er at vedkommende har god fagkompetanse i det aktuelle faget.

Begge er ansvarlige for:

 • Sette seg inn i opplæringsloggen til lærlingen
 • Påse at det er progresjon i opplæringen
 • Ha fokus på HMS
 • Observere og vurdere lærlingen
 • Beskrive det de gjør og begrunne hvorfor det gjøres
 • Utforme gode spørsmål så lærlingen blir bevisst på sin egen læring
 • Gi konstruktiv tilbakemelding på utført arbeid
 • Vise lærlingen hvordan lærlingen skal benytte bedriftens rutiner og systemer for ådokumentere arbeidet
 • Organisere halvårsvurderinger sammen med lærling og Yrkeskompetanse

Ønsker du å bli godkjent som lærebedrift?

Ta kontakt med oss, så kan vi vurdere om dere kan oppfylle lærlingens mål i løpet av læretiden – og evt. fylle ut Godkjenningsskjema.