Hvorfor bli en lærebedrift?

Hvorfor bli en lærebedrift?

Maksimalt utbytte av læreperioden

Å ansette en lærling er en spennende, men tidkrevende prosess. For at bedriften skal få maksimalt utbytte av læreperioden, er det viktig at det ansettes rett person, gis god opplæring og oppfølging underveis.

Vi kvalitetssikrer læretiden for både bedrift og lærling, slik at læretiden blir spennende og innholdsrik for begge parter.

Vi håndterer prosessen fra a til å

Vi tar ansvar for hele den administrative delen i forbindelse med å ta inn lærling. Vi sørger for godkjenning av bedrifter, arbeidsavtale, lærekontrakt, vurderinger av oppgaver, oppdaterte læreplaner og til sist, klargjøring og oppmelding til Fagprøve.

Vi håndterer også konflikter, dersom dette skulle oppstå underveis. Dette løses gjennom tilrettelegging, eller bytte av læreplass om nødvendig.

I tillegg tilbyr vi:

 • Gjennomgang og tolkning av læreplaner.
 • Alt materiell som er nødvendig gjennom læreperioden, både til lærling og bedrift.
 • Bistand ved behov på faglige og praktiske ting i forbindelse med opplæringen.
 • Digital kompetansebok – lærlingens læreplan og opplæringslogg.
  • Faste innleveringer på nett sørger for at både bedriften og Yrkeskompetanse får tett oppfølging av lærlingen.
  • Vurderinger og personlige tilbakemelding på alle gjennomførte oppgaver bidrar til lærlingens faglige utvikling.
 • Personlig veiledning av lærlingen og evt. tilrettelegging ved behov.
 • Tilbud til lærlingen om kurs i Økonomi og salg, hvis bedriften ønsker dette.
 • Felles lærlingsamling og trening til fagprøven.

En liste over våre medlemsbedrifter finner du her.

dag-arild

«Jeg tar gjerne inn lærlinger for å rekruttere gode medarbeidere, dette ser jeg på som en langsiktig investering. Meny er opptatt av god fagkunnskap og god service til kundene, og våre lærlinger får delta på interne kurs som de øvrige ansatte. Sats på lærling!»

Dag Arild, Butikksjef Meny Helgeroa
morgan-sabo

«Vi har hatt en satsning på lærlinger siden 2002, og har siden den gang hatt ca. 20 personer i lære, hvor de fleste har fått tilbud om stilling som vekter etter endt læretid. Vi opplever dette som meget fruktbart og bra, og våre kunder er alle positive til at vi benytter lærlinger. Det beste med å ha lærlinger er nok at det tvinger ledere og kollegaer av lærlingen til å hele tiden tenke fag, slik at sikkerhetsfaget holdes levende i avdelingen.»

Morgan, Faglig leder sikkerhetsfaget, Avdelingsleder Nokas, Telemark Vestfold  | Region Sør | Security