Hvorfor bruke Yrkeskompetanse?

Maksimalt utbytte av læreperioden

Å ansette en lærling er en spennende, men tidkrevende prosess. For at bedriften skal få maksimalt utbytte av læreperioden, er det viktig at det ansettes rett person, gis god opplæring og oppfølging underveis.

Vi kvalitetssikrer læretiden for både bedrift og lærling, slik at læretiden blir spennende og innholdsrik for begge parter.

Vi håndterer prosessen fra a til å

Vi tar ansvar for hele den administrative delen i forbindelse med å ta inn lærling. Vi sørger for godkjenning av bedrifter, arbeidsavtale, lærekontrakt, vurderinger av oppgaver, oppdaterte læreplaner og til sist, klargjøring og oppmelding til Fagprøve.

Vi håndterer også konflikter, dersom dette skulle oppstå underveis. Dette løses gjennom tilrettelegging, eller bytte av læreplass om nødvendig.

 I tillegg tilbyr vi:

 • Gjennomgang og tolkning av læreplaner.
 • Alt materiell som er nødvendig gjennom læreperioden, både til lærling og bedrift.
 • Bistand ved behov på faglige og praktiske ting i forbindelse med opplæringen.
 • Digital kompetansebok – lærlingens læreplan og opplæringslogg.
  • Faste innleveringer på nett sørger for at både bedriften og Yrkeskompetanse får tett oppfølging av lærlingen.
  • Vurderinger og personlige tilbakemelding på alle gjennomføre oppgaver bidrar til lærlingens faglige utvikling.
 • Personlig veiledning av lærlingen og evt. tilrettelegging ved behov.
 • Tilbud til lærlingen om kurs i Økonomi og salg, hvis bedriften ønsker dette.
 • Felles lærlingsamling og trening til fagprøven.