Lærling gjennom Yrkeskompetanse

Læreperiode tilpasset deg!

Det finnes flere veier frem til fagbrevet, og den enkleste veien er å gå i lære som lærling. Da starter du med to år på skole hvor du får et godt grunnlag med teoretiske skolefag, og mulighet for å skaffe praksisplass gjennom skolen. Deretter avslutter du med en to års læreperiode hos en bedrift, hvor du får brukt teorien fra skolen i praksis.

Mange synes det er vanskelige å finne riktig yrkesretning og type bedrift de kan tenke seg å jobbe i. Vi har lang erfaring med å hjelpe elever å finne riktig karrierevei. Vi hjelper deg å finne en bedrift etter dine ønsker og behov. Trivsel er viktig, og da er det helt avgjørende at du jobber med noe du liker!

Noen av våre lærlinger har tilrettelagte løp. Dette kan være alt i fra tilrettelegging på arbeidsplassen, tilpassing av læreplan eller praktiske ting. Det kan også være tilfeller der det er fornuftig at større deler av læretiden blir gjennomført i bedriften, og skolefagene fordeles ut på flere år. Alle er forskjellige, og vi er opptatt av å tilpasse læreperioden hver enkelt.

Inn med send-søknad skjema

Vi følger deg tett i hele læreperioden

For at du skal få mest mulig utbytte av læreperioden, sørger vi for å ha en tett dialog med både deg og bedriften underveis. Vi passer på at du får nødvendig oppfølgingen fra bedriften, slik at du får en god utvikling. Oppstår det konflikter, hjelper vi til å løse disse – enten ved tilrettelegging eller ved bytte av læreplass om nødvendig.

I tillegg får du:

  • Gjennomgang og tolkning av læreplaner
  • Digital kompetansebok – din læreplan og opplæringslogg.
  • Vurdering og personlig tilbakemelding på alle gjennomførte oppgaver
  • Kurs i Økonomi og salg hvis ønskelig
  • Personlig veiledning og evt. tilrettelegging ved behov
  • Felles samling og trening til fagprøven
  • Veiledning gjennom hele læretiden
  • Hjelp til både faglige og praktiske ting i læreperioden

Lærekandidat

Lærekandidater tegner en opplæringskontrakt ved læreforholdets begynnelse, dette tilsvarer en lærekontrakt for lærlinger. Det blir også skrevet en TLKP (Tilpasset Lærekandidat-Plan), denne kan endres/utvides underveis i opplæringsløpet bl.a. mht. hvilke allmennfag og studieretningsfag den skal inneholde.

En lærekandidat får i løpet av læretiden opplæring i deler av fagets læreplan, og avslutter sin opplæringstid med en kompetanseprøve. Når denne er gjennomført, vil kandidaten få et kompetansebevis som dokumenterer hvilke moduler og momenter kompetanseprøven har bestått av.