Fagprøven

Fagprøven blir vurdert av en prøvenemnd i de enkelte fag. Den består av fagpersoner som er oppnevnt etter forslag fra bransjen og partene i arbeidslivet.

Fagprøven består av en teoretisk og en praktisk del. Du får utdelt din prøve 3-5 dager før praktisk prøve avlegges i bedriften. Gjennom fagprøven får lærlingen anledning til å vise sin kompetanse og bekrefte at målene i læreplanen er gjennomført. En fagprøve vil vurderes til ”Meget godt bestått”, ”Bestått” eller ”Ikke bestått”.

Hva hvis jeg ikke består fagprøven?

Kandidater som ikke består, kan avlegge ny prøve så fort det er hensiktsmessig og praktisk mulig. Lærlinger som stryker på fagprøven, kan klage på avgjørelsen som prøvenemnda har gjort. Klagefristen er 3 mnd. Muligheten for å klage gjelder hvis lærlingen er uenig i prøvenemndas faglige vurdering, eller man mener det er utført formelle feil i avleggelsen av fagprøven.

Man kan ikke klage på resultatet ”Bestått”, selv om man mener at man fortjener ”Meget godt bestått”.