Hva får jeg i lønn?

Lærlinger med rett til videregående opplæring, og som følger modellen med 2 år i skole og 2 år i bedrift lønnes etter følgende satser:

  1. læreår: 40 % av lønnssatsen for 1. året som faglært = trinn 6  kr 13 748,- per måned / kr 84,60 per time)
  2. læreår: 60 % av lønnssatsen for 1. året som faglært = trinn 6 kr 20 623- per måned /  kr 126,90 per time)

Rammetimeantall for 1 måned er 162,5 timer (gjennomsnitt).

Ordinær arbeidstid er 37,5 timer pr. uke. Overtid avspaseres eller lønnes på samme måte som øvrige ansatte. Det anbefales at lærlingene får ubekvemstillegg ved utvidet arbeidstid på søn.- og helligdager, selv om dette ikke er et krav ifølge tariffavtalen.

Det tas forbehold om feil og eventuell endringer i tariffavtalen, og vi anbefaler bedriften å sjekke lønn eventuelt med egen bransje.