Har jeg rett til stipend?

Har jeg rett til stipend og hva slags stipend kan jeg søke?

Lærlinger kan ha rett til både stipend og lån, men mange forhold spiller inn. Det er en del krav som må være tilfredsstilt, og både lærlinglønnen og dine foreldres inntekt/ formue har betydning for stipendrettighetene.

Husk at du uansett ikke kan søke om stipend før lærekontrakten din formelt er godkjent av Fylkeskommunen.

Krav om ungdomsrett

For å få stipendstøtte fra Lånekassen under læreperioden, må du ha ungdomsrett. Det vil si at du har rett til videregående opplæring, slik får du støtte etter regelverket som gjelder for vanlig videregående opplæring.

Er du usikker på om du har ungdomsrett, spør du i Fagopplæringsseksjonen­­­ i fylket. Du kan lese mer om ungdomsrett her.

Er du lærling, men har ikke ungdomsrett? Klikk her for å lese om reglene som gjelder for stipend og lån for deg.

Lærlinglønnen og foreldres inntekt/ formue påvirker retten til stipend

Når du er lærling, er det både lønnen din og inntekten og formuen til foreldrene dine, som avgjør om du kan få grunnstipend.

  • For hver krone du har i lærlinglønn, får du 60 øre mindre fra Lånekassen i grunnstipend.
  • Er lærlinglønnen din over ca. 5 030 kroner brutto per måned, får du ikke grunnstipend.
  • Har du lærlinglønn under ca. 5 030 kroner, kan inntekten og formuen til foreldrene dine gjøre at du likevel ikke får grunnstipend.

Bostipend for borteboere

Dersom du må bo borte for å gjennomføre læretiden, får du et bostipend på 4 261 kroner per måned. For å få dette må du oppfylle ett av disse kravene:

  • Arbeidsstedet ligger 4 mil eller mer fra foreldrehjemmet.
  • Hvis avstanden er mindre enn fire mil mellom foreldrehjemmet og arbeidsstedet, men reisetiden mellom foreldrehjemmet og arbeidstedet er minst tre timer tur-retur hver dag, har du også rett til bostipend. Lærestedet må bekrefte at du oppfyller kravet til bostipend på grunn av reisetid.
  • Det er særlige forhold av personlig eller sosial karakter som gjør at du ikke kan bo hjemme.

Bostipendet blir redusert dersom du tjener mer enn 13 200 kroner brutto per måned. 60 prosent av det beløpet du tjener over grensen, blir trukket i fra stipendet. Tjener du for eksempel 14 200 kroner brutto per måned, reduseres bostipendet med 600 kroner i måneden, fra 4 261 kroner til 3 661 kroner per måned.

Hvor mye kan du få i stipend?

Du kan bruke støttekalkulatorenwww.lanekassen.no til å regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån.

Hva er fristen for å søke om stipend?

Er du lærling, må søknaden din for skoleåret 2016–2017 ha kommet inn til Lånekassen innen 30. juni 2017, eller innen lærekontrakten avsluttes, dersom lærekontrakten din avsluttes før 30. juni 2017.

Søknad for skoleåret 2016–2017 må være kommet inn til Lånekassen innen 30. juni 2017, eller innen lærekontrakten avsluttes. Behandlingstid på søknaden er fra 2 – 4 uker.