Forventninger til lærebedrifter

For å bli medlemsbedrift hos Yrkeskompetanse så kreves det at bedriften er godkjent. Det er Vestfold og Telemark Fylkeskommune som har hovedansvar for godkjenning, men Yrkeskompetanse bistår og utfører det meste av administrativ arbeid. Det kreves at bedriften har en faglig leder som skal følge opp lærlingen underveis i opplæringen.

FAGLIG LEDER

Faglig leder er hovedansvarlig for opplæringen ved bedriften og er ansvarlig for:

 • Har fagbrev eller minimum 5 års relevant praksis i faget
 • Gjennomfører digitalt innføringskurs med avklaring av rolle og forventninger
 • Planlegge og tilrettelegge opplæringen, og sørge for progresjon gjennom hele læretiden.
 • Daglig veiledning og oppfølging av lærlingen.
 • Gjennomføre 2 halvtårs samtaler med lærlingen pr. år.
 • Sørge for at intern opplæringsplan følges og at lærlingen dokumenter sin opplæring i Kompetansboka.no
 • Velge ut instruktører som skal hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet, og delegere ansvaret for selve opplæringen til disse hvis ønskelig.
 • I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person.

Faglig leder skal være en person som enten:

 • Har hatt fagbrev i faget i minst 2 år
 • Har høyere utdanning i det aktuelle faget
 • Har minst 5 års arbeidserfaring fra faget

INSTRUKTØREN

Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet, og er dermed en viktig rollemodell for lærlingen. Instruktøren er ansvarlig for:

 • Å  formidle hvordan arbeidet skal utføres, hvordan man skal oppføre seg ovenfor kolleger og kunder og hvordan holde det rent og ryddig.
 • Lærlingens forbedring og utvikling i bedriften.
 • Å gi lærerike arbeidsoppgaver, og for at det føres faglige samtaler underveis og i etterkant av arbeidet.

Det er ingen formelle krav til den som skal være instruktør. Det viktigste er at vedkommende har god fagkompetanse i det aktuelle faget.

BEGGE ER ANSVARLIGE FOR:

 • Sette seg inn i opplæringsloggen til lærlingen
 • Påse at det er progresjon i opplæringen i samsvar med målene i læreplanen
 • Ha fokus på HMS
 • Observere og vurdere lærlingen
 • Beskrive det de gjør og begrunne hvorfor det gjøres
 • Utforme gode spørsmål så lærlingen blir bevisst på sin egen læring
 • Gi konstruktiv tilbakemelding på utført arbeid
 • Vise lærlingen hvordan lærlingen skal benytte bedriftens rutiner og systemer for å dokumentere arbeidet
 • Organisere halvårsvurderinger sammen med lærling og Yrkeskompetanse

Ønsker du å bli godkjent som lærebedrift?

Ta kontakt med oss, så kan vi vurdere om dere kan oppfylle lærlingens mål i løpet av læretiden – og evt. fylle ut Godkjenningsskjema.

Noe du lurer på?

Vi har dyktige medarbeidere som gjerne hjelper og veileder deg, uansett hva du måtte lure på. Kontakt oss gjerne!

Kontakt oss