Om oss

Yrkeskompetanse er opplæringskontoret for servicefagene i Vestfold, og ble etablert i 1996. Vi er en forening som eies av medlemsbedriftene fra ulike servicebransjer i næringslivet.

Et viktig bindeledd

Vi er opptatt av at både elever og bedrifter skal få mest mulig ut av læreperioden, og vår hovedoppgave er derfor å være et godt bindeledd mellom bedriftene, lærlingene og fagopplæringsseksjonen i Vestfold Fylkeskommune.

Vårt samarbeid med både grunnskole og videregående skole er viktig. Her informerer vi om yrkesvalg og hvilke muligheter elever har når de velger utdanningsprogram for service og samferdsel.

Bistår både lærling og bedrift

Vi legger til rette for at våre lærlinger skal få en spennende og innholdsrik læretid, og for at det skal være enkelt for bedriftene å gi dem dette.

Rekruttering er en viktig del av dette arbeidet, slik at vi finner en god match mellom lærling og bedrift. Vi sørger også for å gi lærlingen god opplæring og passer på at de får den oppfølgingen de trenger – helt fram til avleggelse av fagprøven.

Vi bistår også bedriftene med administrativt arbeid, slik at de kun er ansvarlige for den daglige oppfølgingen. I tillegg håndterer vi eventuelle konflikter som måtte oppstå i arbeidsforholdet. Du kan se en liste over våre medlemsbedrifter her.

En viktig jobb med gode resultater!

Arbeidet vi gjør, er ikke bare med på å øke kompetansenivået i handel- og servicenæringen i Vestfold – men gir også mange unge mennesker og bedrifter muligheter de ellers ikke ville fått. Læretiden blir en verdifull erfaring og døråpner for videre framtid.

Grip sjansen med Yrkeskompetanse – som vi pleier å si!

Noe du lurer på?

Vi har dyktige medarbeidere som gjerne hjelper og veileder deg, uansett hva du måtte lure på. Kontakt oss gjerne!

Kontakt oss