Personvernerklæring

1. Innledning

Yrkeskompetanse er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, historikk, kompetansebevis/attester eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler

2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir på skole, søknadsskjema, intervjuer, samtaler som navn, adresser, telefonnummer, e-post adresser og SMS.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med våre fagkonsulenter eller daglig leder via e- post, SMS, telefon og dokumentasjon.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, søknadsopplysninger , cv og kompetansebevis/karakterutskrift og attester.
 • Opplysninger fra Vestfold Telemark Fylkeskommune: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som skole, fylkeskommuner og bedrift som er relevant for din lærekontrakt/opplæringskontrakt.

3. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • Registrere deg som søker: Informasjon vi mottar fra deg bruker vi til å registrere deg som søker, og yte vår service så du kan oppnå godkjent lærekontrakt.
 • Informasjon for å søke lærekontrakt/opplæringskontrakt: Vi bruker opplysninger for å kunne tilby deg lærekontrakt eller opplæringskontrakt. For å kunne melde deg opp til fagprøve/kompetanseprøve.
 • Registrere deg som godkjent lærling/lærekandidat: Vi bruker opplysninger for å registrere deg som en godkjent lærling /lærekandidat med godkjent lærekontrakt.
 • Service og oppfølging: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du er søker eller har lærekontrakt med oss for å yte service og administrere ditt læreløp og avlegge slutteksamen.
 • Ditt samtykke: Vi bruker opplysninger for å kunne gi deg svar, tilbakemeldinger og oppdateringer.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, og 3 er rettslig begrunnet i at vi bruker opplysninger til å følge opp, så du kan få en godkjent lærekontrakt og avlegge fagprøve som faglært.

Formål og 4 er rettslig begrunnet i at vår berettigede oppgave med å kunne oppfylle Opplæringslovens pålegg med å etablere en godkjent lærekontrakt, og yte kvalitetssikret veiledning og oppfølging i hele læreperioden.

Det rettslige grunnlaget for formål er å kunne gi deg tilbakemeldinger og oppdateringer underveis i søkeperioden og i læretiden.

4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette kan f.eks. være Fylkeskommunen, skoler og bedrifter, når det er påkrevet for at du kan starte og fullføre din lærekontrakt.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Hvis du er lærling/lærekandidat hos oss, sletter vi opplysningene om deg 1 år etter at din kontrakt er utløpt. Årsaken til lagringstiden er utbetalingen av lærlingtilskuddet som betales ut etterskuddsvis
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon din så lenge lærekontrakten er aktiv.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med deg med samme varighet som lærekontrakten, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

6. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

7. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Anne Røvik Hegdahl
Telefonnummer: +47 95 72 40 54
E-postadresse: anne@yrkeskompetanse.no
Adresse: Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord

Noe du lurer på?

Vi har dyktige medarbeidere som gjerne hjelper og veileder deg, uansett hva du måtte lure på. Kontakt oss gjerne!

Kontakt oss